Tillsynsgruppen

Tillsynsgruppen förvaltar gården och ansvarar en månad i taget enligt följande lista; 

 2016

Januari - Lennart Karlsson, tel.94 54 23 och vakant
Februari -  Gert Svensson, tel.94 54 26 och Thomas Gustafsson, tel.94 52 12
Mars - Conny Johansson, tel.94 52 28 och Kenth Gustavsson, tel.94 52 70
April - Lenn Gustafsson, tel.94 55 85 och Anders Olofsson, tel.94 53 49
Maj - Ronny Josefsson, tel.94 54 54 och Håkan Josefsson, tel.94 54 25
Juni - Tommy Gustavsson, tel.070-333 22 11 och Mirjam Korn,tel 94 50 38
Juli - Mikael Carlsson, tel.94 55 44 och Pascal Stammis, tel.55 56 29
Augusti - Roger Andersson, tel.94 50 04 och Dan Rohlén, tel.94 54 03
September - Janne Gustafsson, tel.94 55 79 och Anders Gustafsson, tel.94 54 65  
Oktober - Lennart Karlsson, tel.94 54 23 och vakant
November -  Gert Svensson, tel.94 54 26 och Thomas Gustafsson, tel.94 52 12
December - Conny Johansson, tel.94 52 28 och Kenth Gustavsson, tel.94 52 70

Vilka är aktiva?

För närvarande är 0 användare och 0 gäster aktiva.
Design av Arendorf AB


Fler annonser ->